Έρευνα

Το ESRF είναι ένα διεθνές κέντρο αριστείας για τη θεμελιώδη έρευνα με ισχυρή δέσμευση τόσο στην εφαρμοσμένη όσο και στην βιομηχανική έρευνα.

Το βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας που πραγματοποιείται στο ESRF είναι η συνέργεια μεταξύ διαφορετικών πεδίων της επιστημονικής κοινότητας.

Οι ακτίνες-Χ υψηλής έντασης που παράγονται στο ESRF προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για την εξερεύνηση της έμβιας και άβιας ύλης σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων, που κυμαίνονται από τη χημεία και τη φυσική των υλικών έως την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά και από τη δομική βιολογία, την υγεία και τις βιοεπιστήμες έως τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την επιστήμη της πληροφορικής και την νανοτεχνολογία.

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο ESRF μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα παρακάτω πεδία έρευνας:

- Ηλεκτρονική δομή, μαγνητισμός και δυναμική

- Πολύπλοκα συστήματα και βιοϊατρικές επιστήμες

- Δομική βιολογία

- Δομή υλικών

- Ύλη σε ακραίες συνθήκες

- Νανοσκόπιο ακτίνων-Χ

- Άνάπτυξη επιστημονικών οργάνων

- Επιταχυντής ηλεκτρονίων και πηγές ακτίνων-Χ

Η επιστημονική έρευνα στο ESRF (όπως έχει καταγραφεί μέχρι το 2016) είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Μετά την πλήρη εγκατάσταση όλων των πειραματικών σταθμών (beamlines) τα τελευταία 10 χρόνια το ESRF παράγει ετησίως περίπου 2000 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικές επιθεωρήσεις.Το ESRF δεν παράγει μόνο μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που παράγονται είναι υψηλής ποιότητας. Περίπου το 20% του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται κάθε χρόνο είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, έχουν δηλαδή μεγάλη επιρροή στην επιστημονική κοινότητα.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική παραγωγή του ESRF μπορούν να αναζητηθούν στο user office της εγκατάστασης.

Με την υποστήριξη / Υπό την αιγίδα

© 2022 All rights reserved | Design by W3layouts modified by Sebastian