Βιομηχανία

Παροχή προϊόντων / υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή εγκατάσταση ακτινοβολίας synchrotron είναι μια εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας η οποία αποτελείται απο μια σειρά υποδομών υψηλής ποιότητας, τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, λογισμικό, κ.α. Οι επιχειρήσεις οι οποίες προέρχονται από τις χωρες μέλη της εγκατάστασης και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από την συμμετοχή της χώρας τους σε αυτή την εγκατάσταση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν είτε να παρέχουν απευθείας τα ήδη ανεπτυγμένα προϊόντα/υπηρεσίες τους στην εγκατάσταση είτε να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία και ανάπτυξη της εγκατάστασης.

Οι χρήστες της Ευρωπαϊκής εγκατάστασης ακτινοβολίας synchrotron που προέρχονται από την βιομηχανία, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με μια εγκατάσταση ακτινοβολίας synchrotron, μπορούν να αγοράσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι μετρήσεις που απαιτούν την χρήση ακτίνων-Χ σε αυτή την περίπτωση προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και η Ευρωπαϊκή εγκατάσταση ακτινοβολίας synchrotron συμβάλει ώστε η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της Ευρωπαϊκής εγκατάστασης ακτινοβολίας synchrotron από βιομηχανικούς χρήστες μπορείτε να επικοινωνήστε με το γραφείο βιομηχανικής χρήσης της Ευρωπαϊκής εγκατάστασης ακτινοβολίας synchrotron.

Με την υποστήριξη / Υπό την αιγίδα

© 2022 All rights reserved | Design by W3layouts modified by Sebastian